Rekreační poplatek

Rekreační poplatek činí: 14 Kč /dospělá osoba / den, děti 4,-kč / dítě / den. Poplatek neplatí osoby starší 70-ti let. Tento poplatek se vybírá na základě obecně závazné vyhlášky obce Horní Maršov.

Zrušení - změna z důvodu vyšší moci

Poskytovatel ubytování si v případě nutnosti /zásah vyšší moci/ vyhrazuje právo zrušit objednané služby.

Začátek a konec pobytu

Pokud není domluveno jinak, je příjezd v nástupní den stanoven nejdříve na 15. hodinu. Při odjezdu je nutné opustit objekt nejpozději do 10 hod. V penzionu se přezouváme hned za vstupními dveřmi, děkujeme že máte domácí obuv sebou.

Kauce

Kauce není ubytovatelem vyžadována avšak,poškozené či zničené věci inventáře je klient povinen uhradit ubytovateli ​na místě před odjezdem. Všechny prostory penzionu jsou nekuřácké,kuřákům je vyhrazen prostor na terase penzionu. Rušení nočního klidu a kouření na pokojích může vést k vyloučení z pobytu a to bez náhrady.

Odpovědnost

Klient rezervací svého pobytu tímto stvrzuje že podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje a souhlasí s nimi.