Vycházková trasa Stará celní cesta

  • délka trasy: 1,5 km (jedna cesta) Horní Albeřice (Stará celnice) – Albeřické lomy – bývalý hraniční přechod nad Niedamirówem – zpět
  • převýšení 115 m
  • zřídily Správa KRNAP a Veselý výlet

 

Charakteristika: krátká vycházka méně navštěvovaným koutem Krkonoš; panely zastávek seznamují především s přírodními zajímavostmi místa (jeskyně, význačná botanická lokalita), s historií těžby vápence, Domem tří kultur v Niedamirówě i s hypotézou o průchodu J. A. Komenského tímto územím do Polska.

Popis trasy: Trasa začíná u hotelu Stará celnice (též srub Správy KRNAP), kde je možnost parkování. Stoupá Starou celní cestou loukami kolem dvou starých vápencových lomů (Krakonošova a Celní jeskyně) do sedla Lasockého hřbetu, odbočuje vlevo obnovenou polní cestou (boží muka) k bývalému turistickému hraničnímu přechodu H. Albeřice / Niedamirów, kde končí.

Varianty: Je možné vrátit se zpět stejnou cestou nebo přejít hranici a sejít k Domu tří kultur či pokračovat cestou Bratří Čapků na Rýchory (Rýchorská bouda 4,5 km). Také lze absolvovat velký okruh kolem Horních Albeřic – pokračovat k severu po hranici (zelená značka) až k rozcestí, kde se trasa znovu stýká s cestou Bratří Čapků (červeně značená) a po ní se dlouhým klesáním vrátit na výchozí místo u Staré celnice (navíc 4 km).

Kříž u Staré celnice - Albeřice